Ngày đăng bài: 06/08/2020 10:28:58
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá thi đua khối các Sở GD&ĐT

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1grHr76PTfeyzL3Ag54pboOkwmaE_J6Dq/view