Ngày đăng bài: 18/03/2020 12:36:13
Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong công tác hỗ trợ các đơn vị (trường, phòng, sở) sử dụng các hệ thống báo cáo của Bộ GDĐT (CSDL MN-PT, PCGD-XMC, Thống kê GDĐH), Cục CNTT đã xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Thông qua hệ thống trực tuyến này, các đơn vị sẽ có công cụ tiện lợi trong việc gửi yêu cầu và trao đổi thông tin với bộ phận hỗ trợ, giúp xử lý nhanh chóng các vướng mắc, đảm bảo tiến độ báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu của Bộ.

Hướng dẫn này giúp các đơn vị sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến trong quá trình thực hiện báo cáo trên các hệ thống báo cáo của Bộ (Báo cáo EMIS, EQMS, PCGD, Đề án NNQG…).

 

  Nội dung chi tiết xem tại đây: >>Xem, Tải về<<