Ngày đăng bài: 05/06/2020 15:41:46
Hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ học sinh năm học 2019-2020

Hướng dẫn này giúp nhà trường cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ học sinh về: Khả năng bơi, các bệnh về mắt, cân nặng, chiều cao, sức khỏe trên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố Hải Phòng phục vụ công tác thống kê theo yêu cầu của Sở GDĐT.

 Nội dung chi tiết xem tại đây: >>Xem, Tải về<<