Ngày đăng bài: 13/01/2021 09:20:09
Kính gửi các đơn vị

 

Thực hiện kế hoạch cập nhật biểu mẫu EQMS giữa năm đáp ứng các yêu cầu sửa đổi theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Bộ phận kỹ thuật đã hoàn thành cập nhật công cụ nhập liệu cho CSDL ngành theo Thông tư 27. Dự kiến thời gian hoàn thành báo cáo của các đơn vị:

- Đối với cấp trường: 15/1/2020.

- Đối với cấp phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT: 25/1/2020.

 

Trân trọng thông báo để các đơn vị nắm được và chủ động kế hoạch báo cáo thống kê EQMS giữa năm học 2020-2021.