Ngày đăng bài: 12/03/2021 17:00:38

Hệ thống báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ trên CSDL Mầm non - Phổ thông theo Công văn 779/BGDĐT-ĐANN đang được hoàn thiện. Thời gian các đơn vị báo cáo sẽ được thay đổi và cập nhật trên trang thông báo khi có thông tin chính thức.